Skip to Content

Banktransacties in een kredietscore, hoe werkt dat?

  • 08-08-2023
  • 3 min

Het analyseren van potentiële klanten door kredietverstrekkers gaat vooral om het beoordelen van de kredietwaardigheid. EnableNow biedt samen met RiskQuest een krachtige set tools aan om op basis van banktransacties de financiële stabiliteit van een consument of onderneming in kaart te brengen. In dit artikel leggen we uit hoe banktransacties gebruikt kunnen worden om klanten beter te analyseren, met als doel de kredietverstrekking efficiënter te maken en tegelijkertijd de risico’s te beperken.

Banktransacties als bron van informatie

Kredietverleners kunnen dankzij open banking toegang krijgen tot het transactieoverzicht van een potentiële klant, inclusief inkomsten, uitgaven, spaargedrag en schulden. Deze data geeft een gedetailleerd inzicht in het financiële gedrag van de klant en kan helpen bij het identificeren van rode vlaggen of potentiële risico's.

In onze analyse kijken we naar twee overkoepelende factoren:

  • De mogelijkheid om te betalen
  • De bereidheid om te betalen

De combinatie van beide geeft een uitstekende indicator van het kredietrisico.

Mogelijkheid om te betalen

Om de mogelijkheid om te betalen in kaart te brengen, kijken we naar de beschikbare middelen. Heeft een consument of bedrijf voldoende middelen om de schuld te kunnen aflossen? Om dit te bepalen, zoeken we bij consumenten in de banktransacties naar het maandelijkse inkomen. Voor bedrijven is dat de cashflow. Belangrijk daarin is natuurlijk de gemiddelde hoogte, maar ook de stabiliteit en regelmaat van het inkomen. De slimme modellen van RiskQuest houden rekening met variaties zoals vakantiegeld, loonsverhogingen of andere grote uitschieters.

Daarnaast kijken we naar het uitgavenpatroon. Voor consumenten gaat het in de basis om de vaste lasten, aangevuld met de variabele uitgaven. Voor bedrijven kijken we naar operationele kosten, IT kosten, lease betalingen etc.

De combinatie van de inkomsten, uitgaven, stabiliteit en regelmaat geeft een goede indicatie van de mogelijkheid om te betalen.

Bereidheid om te betalen

Bij bereidheid om te betalen gaat het vooral om moraliteit en gedrag. Banktransacties geven daar waardevolle inzichten in. Om bereidheid in kaart te brengen zoeken we onder andere naar rode vlaggen die betrekking kunnen hebben op betaalgedrag. We letten bijvoorbeeld op storneringen en eventuele transacties van incassobureaus en deurwaarderskantoren. Bij particulieren letten we ook op zogenoemde “levensgebeurtenissen” als trouwen, overlijden en werkloosheid. Voor zakelijke klanten kijken we ook naar andere indicatoren om een inschatting te maken van het betaalgedrag.

Het spaargedrag van een klant biedt ook waardevolle informatie. Regelmatig sparen kan wijzen op financiële discipline, wat een positief signaal is voor bereidheid om te betalen. Hetzelfde geldt voor voortijdige aflossing van de hypotheeklening.

Ook banktransacties inzetten?

Banktransacties zijn de sleutel naar snellere en goedkopere beoordeling van leningsaanvragen en tegelijkertijd beter geïnformeerde beslissingen en minder risico. Zou dit ook iets voor jouw organisatie kunnen zijn? Neem dan contact met ons op! We nemen je graag mee in de wereld van open banking.

Lees verder

Blog image
  • 12-09-2023
  • 3 min
PSD2: een krachtige marketing tool voor bedrijven

In de wereld van digitalisering en data-driven marketing zijn bedrijven voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om inzicht te krijgen in het gedrag van hun klanten om gepersonaliseerde services aan te kunnen bieden. Met de komst van PSD2 en open banking opent zich een ongekende mogelijkheid voor bedrijven om transactiegegevens te verzamelen en te analyseren en in te zetten voor marketing doeleinden. In dit artikel kijken we hoe PSD2 kan dienen als een krachtige marketing tool door inzicht te bieden in het koopgedrag van klanten en het creëren van effectieve klantprofielen.

Lees meer
Open banking meer conversie
  • 06-07-2023
  • 3 min
Open Banking: meer conversie door betrouwbare inzichten

Een van de mooiste kansen van open banking voor kredietverstrekkers is de mogelijkheid om het klantenbestand te vergroten. Door klanten die uitvallen in het traditionele screeningsproces een tweede kans te geven via hun banktransacties, kan je potentieel nog meer aanvragers verwelkomen als klant. In dit artikel gaan we dieper in op deze use case en onderzoeken we hoe open banking kredietverstrekkers in staat stelt om betrouwbare betalers te identificeren die anders over het hoofd zouden worden gezien.

Lees meer
Contact

Ontdek de mogelijkheden van Open Banking voor jouw organisatie!

Heb je vragen over open banking, PSD2 of interesse in onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag!

073 - 2340069Neem contact op